Daňový kalendář 2024

Zobrazit celý článek »

Nová směrnice týkající se nefinančního reportingu začne platit u

Nová směrnice týkající se nefinančního reportingu začne platit už od ledna 2024

Zobrazit celý článek »

Daň z nemovitostí - novinky 2024

Zobrazit celý článek »

Seminář Daňové aktuality 2024 ála konsolidační balíček

Zobrazit celý článek »

Nové limity DPH pro eshopy zahraniční prodeje

Zobrazit celý článek »

COVID-19 podpora - novinky leden 2021

COVID-19 podpora - novinky leden 2021

Zobrazit celý článek »

Daňový balíček 2021

Daňový balíček 2021

Zobrazit celý článek »

Nová kniha: Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního

S radostí oznamuji vydání pokračování publikace Wolters Kluwer "Kreativní účetnictví a účetní podvody" s názvem : "Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví - Nástroje efektivního řízení a hodnocení rizik v účetnictví"

Zobrazit celý článek »

COVID nájemné Výzva 2 - možnost žádat do 21.1.2021

Zobrazit celý článek »

Antivirus Plus platný do 31.12.2020

Zobrazit celý článek »

Podzimní kompenzační bonus - podmínky žádostí informace

Podzimní kompenzační bonus - podmínky žádostí informace

Zobrazit celý článek »

Podzimní kompenzační bonus OSVČ, podnikatelé s.r.o.

Finanční správa včera zahájila přijímání žádostí o podzimní kompenzační bonus. Bonus bude vyplácet po vyhlášení zákona ve Sbírce - předpoklad je cca týden. Je vhodné zvážit podání žádosti a to vzhledem k tomu, že nově je potřeba uvést údaje o omezené podnikatelské činnosti.

Zobrazit celý článek »

Schválení věcného záměru novely zákona o účetnictví

Vláda 5.10.2020 schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví. Návrh z dílny MF přinese moderní a systémovější přístup v účetnictví. Modernizovaný zákon o účetnictví bude reagovat jak na mezinárodní trendy, tak i na razantní rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti účetnictví. „Chceme moderní zákon o účetnictví, který obstojí v současném digitalizovaném světě a bude znamenat další zjednodušení a zefektivnění účetnictví. Věcný záměr představuje první krok k předložení nového zákona,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Je zřejmé, že nás čeká zásadní přerod národní účetní legislativy. Věřím, že změny budou pozitivní zejména pro kvalitnější rozhodování externích uživatelů účetních závěrek. Ne nadarmo se říká, že účetnictví je „zrcadlem ekonomického života“ účetní jednotky, proto bychom v něm měli nalézt obraz podtrhují právě ekonomickou podstatu jednotlivých kroků účetní jednotky, spíše než jejich formální úpravu často podtrhující daňové řešení. Zdroj tiskové zprávy: MFCR

Seminář on-line 1. VOX: Anti-fraud management – řízení rizika úč

Seminář on-line 1. VOX: Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů

Zobrazit celý článek »

Odložení daňových povinností pouze u podnikatelů s omezenou činn

Odložení daňových povinností pouze u podnikatelů s omezenou činností dle přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020

Zobrazit celý článek »

Aktuality k DPH 1.9.2020

Zobrazit celý článek »

Podmínky pro uplatnění prominutí pojistného SP za zaměstnavatele

Podmínky pro uplatnění prominutí pojistného SP za zaměstnavatele 6,7,8/2020

Zobrazit celý článek »

Liberační balíček III - prodloužení lhůty pro přiznání do 18.8.

Liberační balíček III

Zobrazit celý článek »

Kompenzační bonus OSVČ Antivirus

Zobrazit celý článek »

Stabilizační a liberační balíček I + II COVID-19

Zobrazit celý článek »

Novela zákona o DPH k 1.4.2019: Změny v Daňovém přiznání a KH

Zobrazit celý článek »

AML Zápis do evidence skutečných majitelů do 31.12.2018

Termín pro povinný zápis do evidence skutečných majitelů se blíží - lhůta končí 31.12.2018.

Zobrazit celý článek »

GDPR již od 25. 5. 2018

V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení hrozí povinným subjektům vysoké pokuty, které mohou být v mnoha případech až likvidační. GDPR po vzoru předpisů na ochranu hospodářské soutěže zavádí několikanásobně vyšší pokuty, než jsme byli doposud zvyklí. Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů, jako je např. povaha, závažnost a délka porušování, počet poškozených občanů a míra škody, kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod, kategorie osobních údajů dotčené porušením a řada dalších.

Zobrazit celý článek »

Wolters Kluwer: Kreativní účetnictví a účetní podvody

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; „Jaké jsou symptomy úmyslného účetního podvodu a jaké kreativního účetnictví?“; „Lze identifikovat a řídit riziko účetních chyb a podvodů?“ Autorka v publikaci navrhuje náhled na stanovení hranic mezi kreativním účetnictvím v rámci zákonných předpisů a nelegálními účetními podvody, na které se vztahuje trestní zákoník. Dále prezentuje jeden z možných přístupů, jak identifikovat riziko použití metod kreativního účetnictví, jehož následkem je významná manipulace s účetními daty nad rámec věrného a poctivého obrazu účetnictví. Na základě výsledků navržených případových studií včetně otestovaných reálných dat účetních výkazů vybraných účetních jednotek a dále testování přístupu CFEBT zahrnujícího dlouhodobé teoretické a praktické studium aspektů kreativního účetnictví byl navržen „trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů“ z pohledu uživatele účetních výkazů. Trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů má formu anti-fraud systému a může být použit ve zvolené šíři všemi uživateli účetních výkazů k testování, resp. řízení rizika manipulace účetních výkazů v čase nejméně pěti účetních období.

Zobrazit celý článek »

Novela zákona proti praní špinavých peněz od 1.1 2017

Zobrazit celý článek »

Seminář Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj

Zobrazit celý článek »

Daňové poradenství a daňová optimalizace

Zpracování daňových přiznání a hlášení, zastupování před sprá…

Účetní poradenství a příprava smluv

Dlouhodobá spolupráce s týmem vybraných účetních firem, kter…

Příprava podkladů a účast při auditech

Příprava podkladů a spolupráce při externím a interním auditu ...

Analýzy účetních výkazů

Finanční analýzy, odborná pomoc při nastavení vnitřního …

TAXART CZ

Naše společnost působí v oblasti daňového poradenství a účetnictví již od roku 2006 a patří mezi přední poskytovatele daňového a účetního poradenství v ČR. Jednatelka společnosti Ing. Zita Drábková, Ph.D, MBA je členem Komory daňových poradců ČR pod evid.č. 2700 od roku 1997. Nabízíme individuální profesionální přístup ke klientovi v oblasti daňového poradenství a daňové optimalizace, účetního poradenství v prostředí českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS, odborné pomoci při přípravě smluv, vnitřních účetních předpisů a prováděném externím či interním auditu.

Společnost je přihlášena k Etickému kodexu KDP ČR.

Součástí poskytovaných služeb jsou také analýzy a vyhodnocení finančního zdraví obchodních korporací včetně posouzení finančních rizik zejména v oblasti rizika manipulace s finančními výkazy (například pro rozhodnutí potenciálních investorů, obchodních partnerů, interního auditu apod.) Nabízíme spolupráci při posouzení projektů a zpracování dokumentace projektů výzkumu a vývoje pro uplatnění odpočitatelné položky od základu daně z příjmů, která může pro klienta představovat účinný nástroj daňových úspor.