Antivirus Plus platný do 31.12.2020

http://www.taxart.cz/files/program Antivirus A.pdf

Antivirus Plus lze využít do 31.12.2020

Další možnosti, které lze využít je odložení daňových povinností:

Podmínkou prominutí je úhrada předmětných platebních povinností nejpozději dne 31. 12. 2020.

 

Nebo řešení individuálních nástrojů posečkání daně či její úhradu ve splátkách.