AML Zápis do evidence skutečných majitelů do 31.12.2018

Termín pro povinný zápis do evidence skutečných majitelů se blíží - lhůta končí 31.12.2018.

https://www.taxart.cz/files/AML%20Z%C3%A1pis%20do%20evidence%20skute%C4%8Dn%C3%BDch%20majitel%C5%AF%20pdf.pdf