Příprava podkladů pro audit (zákonný audit, další auditní zakázky)

Příprava podkladů a spolupráce při externím a interním auditu včetně dalších auditních zakázek, příprava a zpracování vnitřních směrnic účetní jednotky.