Odložení daňových povinností pouze u podnikatelů s omezenou činn

Odložení daňových povinností pouze u podnikatelů s omezenou činností dle přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020

http://www.taxart.cz/files/Odložení daňových povinností pouze u podnikatelů s omezenou činností.pdf