Podmínky pro uplatnění prominutí pojistného SP za zaměstnavatele

Podmínky pro uplatnění prominutí pojistného SP za zaměstnavatele 6,7,8/2020

  http://www.taxart.cz/files/Nárok na prominutí pojistného 6,7,8.pdf