TAXART CZ

Spolupracujeme s kvalitním dlouhodobě prověřeným týmem účetních, auditorů včetně externích expertů z oblasti podnikatelského prostředí, znalců s cílem zajistit pro klienta vždy nejoptimálnější daňové, účetní i právní řešení, které umožňuje platná legislativa a preferována managementem při řízení obchodních korporacích. Současně působíme na akademické půdě Metropolitní univerzity Praha Katedra cestovního ruchu – lze nahlédnout zde.
Působíme zejména v Jižních Čechách se zázemím v Českých Budějovicích a v Praze.

Vysoká profesionalita, neustálé vzdělávání v oblasti daní, účetnictví českých i mezinárodních standardů, auditu, také aktuálně v programu MBA program Finančního managementu a účetnictví. Jsme autory publikací a příspěvků v oblasti účetního výkaznictví, modelů kreativního účetnictví, rizika finančních výkazů a efektivity vnitřního kontrolního systému prezentované v tuzemsku i zahraničí, dále odborných knih v oblasti účetnictví a auditu.

Účetní informace jsou pro většinu zájmových skupin stále jedním ze zásadních informačních zdrojů o obchodní korporaci (účetní jednotce). Proto je důležité, aby rozhodnutí uskutečněná na základě informací z účetních výkazů naplňovaly v maximální možné míře ekonomickou podstatu realizovaných transakcí.

Osvědčení KDP ČR ZITA DRÁBKOVÁ
Osvědčení o splnění KPV ZA 5 LET