Analýzy vypovídací schopnosti účetních výkazů

Finanční analýzy, odborná pomoc při nastavení vnitřního kontrolního systému obchodní korporace, finanční analýzy a posouzení rizika manipulace s finančními výkazy způsobené významnou nesprávností nebo podvodem.