AML Zápis do evidence skutečných majitelů do 31.12.2018

Termín pro povinný zápis do evidence skutečných majitelů se blíží - lhůta končí 31.12.2018.

Zobrazit celý článek »

GDPR již od 25. 5. 2018

V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení hrozí povinným subjektům vysoké pokuty, které mohou být v mnoha případech až likvidační. GDPR po vzoru předpisů na ochranu hospodářské soutěže zavádí několikanásobně vyšší pokuty, než jsme byli doposud zvyklí. Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů, jako je např. povaha, závažnost a délka porušování, počet poškozených občanů a míra škody, kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod, kategorie osobních údajů dotčené porušením a řada dalších.

Zobrazit celý článek »

Wolters Kluwer: Kreativní účetnictví a účetní podvody

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; „Jaké jsou symptomy úmyslného účetního podvodu a jaké kreativního účetnictví?“; „Lze identifikovat a řídit riziko účetních chyb a podvodů?“ Autorka v publikaci navrhuje náhled na stanovení hranic mezi kreativním účetnictvím v rámci zákonných předpisů a nelegálními účetními podvody, na které se vztahuje trestní zákoník. Dále prezentuje jeden z možných přístupů, jak identifikovat riziko použití metod kreativního účetnictví, jehož následkem je významná manipulace s účetními daty nad rámec věrného a poctivého obrazu účetnictví. Na základě výsledků navržených případových studií včetně otestovaných reálných dat účetních výkazů vybraných účetních jednotek a dále testování přístupu CFEBT zahrnujícího dlouhodobé teoretické a praktické studium aspektů kreativního účetnictví byl navržen „trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů“ z pohledu uživatele účetních výkazů. Trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů má formu anti-fraud systému a může být použit ve zvolené šíři všemi uživateli účetních výkazů k testování, resp. řízení rizika manipulace účetních výkazů v čase nejméně pěti účetních období.

Zobrazit celý článek »

Novela zákona proti praní špinavých peněz od 1.1 2017

Zobrazit celý článek »

Seminář Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj

Zobrazit celý článek »

Daňové poradenství a daňová optimalizace

Zpracování daňových přiznání a hlášení, zastupování před sprá…

Účetní poradenství a příprava smluv

Dlouhodobá spolupráce s týmem vybraných účetních firem, kter…

Příprava podkladů a účast při auditech

Příprava podkladů a spolupráce při externím a interním auditu ...

Analýzy účetních výkazů

Finanční analýzy, odborná pomoc při nastavení vnitřního …

TAXART CZ

Naše společnost působí v oblasti daňového poradenství a účetnictví již od roku 2006 a patří mezi přední poskytovatele daňového a účetního poradenství v ČR. Jednatelka společnosti Ing. Zita Drábková, Ph.D, MBA je členem Komory daňových poradců ČR pod evid.č. 2700 od roku 1997. Nabízíme individuální profesionální přístup ke klientovi v oblasti daňového poradenství a daňové optimalizace, účetního poradenství v prostředí českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS, odborné pomoci při přípravě smluv, vnitřních účetních předpisů a prováděném externím či interním auditu.

Společnost je přihlášena k Etickému kodexu KDP ČR.

Součástí poskytovaných služeb jsou také analýzy a vyhodnocení finančního zdraví obchodních korporací včetně posouzení finančních rizik zejména v oblasti rizika manipulace s finančními výkazy (například pro rozhodnutí potenciálních investorů, obchodních partnerů, interního auditu apod.) Nabízíme spolupráci při posouzení projektů a zpracování dokumentace projektů výzkumu a vývoje pro uplatnění odpočitatelné položky od základu daně z příjmů, která může pro klienta představovat účinný nástroj daňových úspor.